ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT,

ŻE SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ, ABY KAŻDY KTO WEŃ WIERZY,
NIE ZGINĄŁ, ALE MIAŁ ŻYWOT WIECZNY (Jan 3:16)

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy? | 22 czerwca 2012 | Apollos

Jesteśmy grupą chrześcijan, którzy pomagają dążącym do prawdy Świadkom Jehowy, a także ludziom, którzy kiedyś byli Świadkami oraz tym osobom, które zapoznają się z ich poglądami i są pod wpływem głoszonych przez nich nauk. Jedynym motywem do powołania tej strony była chrześcijańska, szczera miłość oraz pragnienie głoszenia prawdy zawartej w Biblii. Naszym nadrzędnym celem jest przedstawienie prawdziwej ewangelii oraz pokazanie „świata” chrześcijańskiego takim, jaki on jest.

Chcemy drogi Czytelniku, abyś wiedział, że nie jesteś sam, a wielu dawnych Świadków Jehowy jest obecnie ludźmi oddanymi Bogu i prowadzącymi pobożne życie. Ludźmi, dla których ważne jest nie tylko własne zbawienie, lecz którzy gorliwie angażują się w głoszenie ewangelii oraz niesienie pomocy innym. Zdajemy sobie sprawę, że wyjście z organizacji lub też bycie jej członkiem z umysłem przepełnionym różnymi pytaniami i wątpliwościami jest bardzo trudne, czasami wręcz nie do zniesienia.

Większość z nas tę drogę przeszła i wiemy, jak trudno jest się odnaleźć w rzeczywistości, której zniekształcony obraz „wytworzyła” w naszych umysłach organizacja. Właśnie świadomość tego była siłą napędową do powołania tej strony oraz organizowania regularnych spotkań dla osób, które mają lub miały jakąkolwiek styczność z organizacją Świadków Jehowy.